Supernatural sezona:

Supernatural Sezona 7. Epizoda 23 online sa prevodom
S7 x E23
Supernatural Sezona 7. Epizoda 22 online sa prevodom
S7 x E22
Supernatural Sezona 7. Epizoda 21 online sa prevodom
S7 x E21
Supernatural Sezona 7. Epizoda 20 online sa prevodom
S7 x E20
Supernatural Sezona 7. Epizoda 19 online sa prevodom
S7 x E19
Supernatural Sezona 7. Epizoda 18 online sa prevodom
S7 x E18
Supernatural Sezona 7. Epizoda 17 online sa prevodom
S7 x E17
Supernatural Sezona 7. Epizoda 16 online sa prevodom
S7 x E16
Supernatural Sezona 7. Epizoda 15 online sa prevodom
S7 x E15
Supernatural Sezona 7. Epizoda 14 online sa prevodom
S7 x E14
Supernatural Sezona 7. Epizoda 13 online sa prevodom
S7 x E13
Supernatural Sezona 7. Epizoda 12 online sa prevodom
S7 x E12
Supernatural Sezona 7. Epizoda 11 online sa prevodom
S7 x E11
Supernatural Sezona 7. Epizoda 10 online sa prevodom
S7 x E10
Supernatural Sezona 7. Epizoda 9 online sa prevodom
S7 x E9
Supernatural Sezona 7. Epizoda 8 online sa prevodom
S7 x E8
Supernatural Sezona 7. Epizoda 7 online sa prevodom
S7 x E7
Supernatural Sezona 7. Epizoda 6 online sa prevodom
S7 x E6
Supernatural Sezona 7. Epizoda 5 online sa prevodom
S7 x E5
Supernatural Sezona 7. Epizoda 4 online sa prevodom
S7 x E4
Supernatural Sezona 7. Epizoda 3 online sa prevodom
S7 x E3
Supernatural Sezona 7. Epizoda 2 online sa prevodom
S7 x E2
Supernatural Sezona 7. Epizoda 1 online sa prevodom
S7 x E1
Supernatural Sezona 6. Epizoda 22 online sa prevodom
S6 x E22
Supernatural Sezona 6. Epizoda 21 online sa prevodom
S6 x E21
Supernatural Sezona 6. Epizoda 20 online sa prevodom
S6 x E20
Supernatural Sezona 6. Epizoda 19 online sa prevodom
S6 x E19
Supernatural Sezona 6. Epizoda 18 online sa prevodom
S6 x E18
Supernatural Sezona 6. Epizoda 17 online sa prevodom
S6 x E17
Supernatural Sezona 6. Epizoda 16 online sa prevodom
S6 x E16
Supernatural Sezona 6. Epizoda 15 online sa prevodom
S6 x E15
Supernatural Sezona 6. Epizoda 14 online sa prevodom
S6 x E14
Supernatural Sezona 6. Epizoda 13 online sa prevodom
S6 x E13
Supernatural Sezona 6. Epizoda 12 online sa prevodom
S6 x E12
Supernatural Sezona 6. Epizoda 11 online sa prevodom
S6 x E11
Supernatural Sezona 6. Epizoda 10 online sa prevodom
S6 x E10
Supernatural Sezona 6. Epizoda 9 online sa prevodom
S6 x E9
Supernatural Sezona 6. Epizoda 8 online sa prevodom
S6 x E8
Supernatural Sezona 6. Epizoda 7 online sa prevodom
S6 x E7
Supernatural Sezona 6. Epizoda 6 online sa prevodom
S6 x E6
Supernatural Sezona 6. Epizoda 5 online sa prevodom
S6 x E5
Supernatural Sezona 6. Epizoda 4 online sa prevodom
S6 x E4
Supernatural Sezona 6. Epizoda 3 online sa prevodom
S6 x E3
Supernatural Sezona 6. Epizoda 2 online sa prevodom
S6 x E2
Supernatural Sezona 6. Epizoda 1 online sa prevodom
S6 x E1
Supernatural Sezona 5. Epizoda 22 online sa prevodom
S5 x E22
Supernatural Sezona 5. Epizoda 21 online sa prevodom
S5 x E21
Supernatural Sezona 5. Epizoda 20 online sa prevodom
S5 x E20
Supernatural Sezona 5. Epizoda 19 online sa prevodom
S5 x E19
Supernatural Sezona 5. Epizoda 18 online sa prevodom
S5 x E18
Supernatural Sezona 5. Epizoda 17 online sa prevodom
S5 x E17
Supernatural Sezona 5. Epizoda 16 online sa prevodom
S5 x E16
Supernatural Sezona 5. Epizoda 15 online sa prevodom
S5 x E15
Supernatural Sezona 5. Epizoda 14 online sa prevodom
S5 x E14
Supernatural Sezona 5. Epizoda 13 online sa prevodom
S5 x E13
Supernatural Sezona 5. Epizoda 12 online sa prevodom
S5 x E12
Supernatural Sezona 5. Epizoda 11 online sa prevodom
S5 x E11
Supernatural Sezona 5. Epizoda 10 online sa prevodom
S5 x E10
Supernatural Sezona 5. Epizoda 9 online sa prevodom
S5 x E9
Supernatural Sezona 5. Epizoda 8 online sa prevodom
S5 x E8
Supernatural Sezona 5. Epizoda 7 online sa prevodom
S5 x E7
Supernatural Sezona 5. Epizoda 6 online sa prevodom
S5 x E6
Supernatural Sezona 5. Epizoda 5 online sa prevodom
S5 x E5
Supernatural Sezona 5. Epizoda 4 online sa prevodom
S5 x E4
Supernatural Sezona 5. Epizoda 3 online sa prevodom
S5 x E3
Supernatural Sezona 5. Epizoda 2 online sa prevodom
S5 x E2
Supernatural Sezona 5. Epizoda 1 online sa prevodom
S5 x E1
Supernatural Sezona 4. Epizoda 22 online sa prevodom
S4 x E22
Supernatural Sezona 4. Epizoda 21 online sa prevodom
S4 x E21
Supernatural Sezona 4. Epizoda 20 online sa prevodom
S4 x E20
Supernatural Sezona 4. Epizoda 19 online sa prevodom
S4 x E19
Supernatural Sezona 4. Epizoda 18 online sa prevodom
S4 x E18
Supernatural Sezona 4. Epizoda 17 online sa prevodom
S4 x E17
Supernatural Sezona 4. Epizoda 16 online sa prevodom
S4 x E16
Supernatural Sezona 4. Epizoda 15 online sa prevodom
S4 x E15
Supernatural Sezona 4. Epizoda 14 online sa prevodom
S4 x E14
Supernatural Sezona 4. Epizoda 13 online sa prevodom
S4 x E13
Supernatural Sezona 4. Epizoda 12 online sa prevodom
S4 x E12
Supernatural Sezona 4. Epizoda 11 online sa prevodom
S4 x E11
Supernatural Sezona 4. Epizoda 10 online sa prevodom
S4 x E10
Supernatural Sezona 4. Epizoda 9 online sa prevodom
S4 x E9
Supernatural Sezona 4. Epizoda 8 online sa prevodom
S4 x E8
Supernatural Sezona 4. Epizoda 7 online sa prevodom
S4 x E7
Supernatural Sezona 4. Epizoda 6 online sa prevodom
S4 x E6
Supernatural Sezona 4. Epizoda 5 online sa prevodom
S4 x E5
Supernatural Sezona 4. Epizoda 4 online sa prevodom
S4 x E4
Supernatural Sezona 4. Epizoda 3 online sa prevodom
S4 x E3
Supernatural Sezona 4. Epizoda 2 online sa prevodom
S4 x E2
Supernatural Sezona 4. Epizoda 1 online sa prevodom
S4 x E1
Supernatural Sezona 3. Epizoda 16 online sa prevodom
S3 x E16
Supernatural Sezona 3. Epizoda 15 online sa prevodom
S3 x E15
Supernatural Sezona 3. Epizoda 14 online sa prevodom
S3 x E14
Supernatural Sezona 3. Epizoda 13 online sa prevodom
S3 x E13
Supernatural Sezona 3. Epizoda 12 online sa prevodom
S3 x E12
Supernatural Sezona 3. Epizoda 11 online sa prevodom
S3 x E11
Supernatural Sezona 3. Epizoda 10 online sa prevodom
S3 x E10
Supernatural Sezona 3. Epizoda 9 online sa prevodom
S3 x E9
Supernatural Sezona 3. Epizoda 8 online sa prevodom
S3 x E8
Supernatural Sezona 3. Epizoda 7 online sa prevodom
S3 x E7
Supernatural Sezona 3. Epizoda 6 online sa prevodom
S3 x E6
Supernatural Sezona 3. Epizoda 5 online sa prevodom
S3 x E5
Supernatural Sezona 3. Epizoda 4 online sa prevodom
S3 x E4
Supernatural Sezona 3. Epizoda 3 online sa prevodom
S3 x E3
Supernatural Sezona 3. Epizoda 2 online sa prevodom
S3 x E2
Supernatural Sezona 3. Epizoda 1 online sa prevodom
S3 x E1
Supernatural Sezona 2. Epizoda 22 online sa prevodom
S2 x E22
Supernatural Sezona 2. Epizoda 21 online sa prevodom
S2 x E21
Supernatural Sezona 2. Epizoda 20 online sa prevodom
S2 x E20
Supernatural Sezona 2. Epizoda 19 online sa prevodom
S2 x E19
Supernatural Sezona 2. Epizoda 18 online sa prevodom
S2 x E18
Supernatural Sezona 2. Epizoda 17 online sa prevodom
S2 x E17
Supernatural Sezona 2. Epizoda 16 online sa prevodom
S2 x E16
Supernatural Sezona 2. Epizoda 15 online sa prevodom
S2 x E15
Supernatural Sezona 2. Epizoda 14 online sa prevodom
S2 x E14
Supernatural Sezona 2. Epizoda 13 online sa prevodom
S2 x E13
Supernatural Sezona 2. Epizoda 12 online sa prevodom
S2 x E12
Supernatural Sezona 2. Epizoda 11 online sa prevodom
S2 x E11
Supernatural Sezona 2. Epizoda 10 online sa prevodom
S2 x E10
Supernatural Sezona 2. Epizoda 9 online sa prevodom
S2 x E9
Supernatural Sezona 2. Epizoda 8 online sa prevodom
S2 x E8
Supernatural Sezona 2. Epizoda 7 online sa prevodom
S2 x E7
Supernatural Sezona 2. Epizoda 6 online sa prevodom
S2 x E6
Supernatural Sezona 2. Epizoda 5 online sa prevodom
S2 x E5
Supernatural Sezona 2. Epizoda 4 online sa prevodom
S2 x E4
Supernatural Sezona 2. Epizoda 3 online sa prevodom
S2 x E3
Supernatural Sezona 2. Epizoda 2 online sa prevodom
S2 x E2
Supernatural Sezona 2. Epizoda 1 online sa prevodom
S2 x E1
Supernatural Sezona 1. Epizoda 22 online sa prevodom
S1 x E22
Supernatural Sezona 1. Epizoda 21 online sa prevodom
S1 x E21
Supernatural Sezona 1. Epizoda 20 online sa prevodom
S1 x E20
Supernatural Sezona 1. Epizoda 19 online sa prevodom
S1 x E19
Supernatural Sezona 1. Epizoda 18 online sa prevodom
S1 x E18
Supernatural Sezona 1. Epizoda 17 online sa prevodom
S1 x E17
Supernatural Sezona 1. Epizoda 16 online sa prevodom
S1 x E16
Supernatural Sezona 1. Epizoda 15 online sa prevodom
S1 x E15
Supernatural Sezona 1. Epizoda 14 online sa prevodom
S1 x E14
Supernatural Sezona 1. Epizoda 13 online sa prevodom
S1 x E13
Supernatural Sezona 1. Epizoda 12 online sa prevodom
S1 x E12
Supernatural Sezona 1. Epizoda 11 online sa prevodom
S1 x E11
Supernatural Sezona 1. Epizoda 10 online sa prevodom
S1 x E10
Supernatural Sezona 1. Epizoda 9 online sa prevodom
S1 x E9
Supernatural Sezona 1. Epizoda 8 online sa prevodom
S1 x E8
Supernatural Sezona 1. Epizoda 7 online sa prevodom
S1 x E7
Supernatural Sezona 1. Epizoda 6 online sa prevodom
S1 x E6
Supernatural Sezona 1. Epizoda 5 online sa prevodom
S1 x E5
Supernatural Sezona 1. Epizoda 4 online sa prevodom
S1 x E4
Supernatural Sezona 1. Epizoda 3 online sa prevodom
S1 x E3
Supernatural Sezona 1. Epizoda 2 online sa prevodom
S1 x E2
Supernatural Sezona 1. Epizoda 1 online sa prevodom
S1 x E1
11811 pregleda
Supernatural online sa prevodom

Supernatural

Not Rated
11811 pregleda
Serija prati dvojicu braće, Sama i Deana. Njih je odgojio njihov otac, John, da progone i ubiju sve one stvorove koji vrebaju u tami, nakon što je njihovu majku, Mary, ubilo nešto natprirodno dok su bili mali. 22 godine nakon tog događaja braća su krenula na putovanje, boreći se usput sa zlom, da bi pronašli svog oca koji je u međuvremenu nestao tražeći onoga koji je ubio njihovu majku.

Trajanje: 45 min

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 2005

IMDb ocena: 8.4